Сграден фонд

Може да създавате безкрайна структура от сгради, с един или повече входове и обекти към тях. Под обект се разбира всяка отделна самостоятелна единица, като апартаменти, офиси, гаражи и др.

Приходни плащания

В системата се въвеждат разнообразни видове приходни плащания. Те биват периодични или инцидентни, като за всяко се проследява кой е платеца, кога е платено, каква стойност е платена, просточена и пр. Периодичните приходи се генерират автоматично.

Доставчици

Управление на база данни с доставчиците, които използвате за една или повече сгради, като електро дружества, вик, сервизни фирми и др.

Разходни плащания

Разнообразни разходи, които се проследяват кога и как са платени, разпределени по входове и сгради. Автоматично генериране за периодичните разходи.

Касови и банкови сметки

Водене на виртуална касова книга, със всички необходими инструменти и справки. Всеки вход може да има произволен брой сметки, както и фирмата домоуправител има своя собствена такава. Автоматично прихващане на всяко приходно или разходно плащане и тяхното разпределение в различни сметки.

Форуми

Клиентите ви от всеки вход имат възможност да обсъждат и коментират ремонти, промени или правила, отнасящи се към входа им. В удобно за тях време, час и място.

Заявки за поддръжка

Всеки потребител има възможност да подаде заявка за проблем, нужда от услуга или друго. Освен намаляването на телефонните разходи и времето, модула е създаден така, че да информира клиентите ви за допълнителни услуги, които могат да поискат лично.

Отчети и Справки

Всички дължими и просрочени плащания, финансови отчети, касови книги, извършена работа на служителите, балансови отчети и фирмени приходи са налични и се генерират с 1 клик. Експорт на всеки в Word, Excel, PDF, Print.

Различни потребители

Системата има 3 вида профили - административен, касиер и сервизен техник. Всеки има своя достъп и вижда само необходимото му.

Поддръжка на мобилни принтери

Системата е съвместима с мобилни принтери и касиерите ви вече могат да приключат с писането на хвърчащи лисчета. Адаптирани сме към мобилни принтери с най-адекватна цена, така че инвестицията в техника да не е голяма.

Професионалния домоуправител се познава по начина на работа. Бакалските сметки създават само недоверие и не водят до нови клиенти. Прозрачността - да!

Сигурност на данните ви

Цялата комуникация със системата се осъществява чрез защитен вход и криптирана връзка. Ежедневно цялата информация се архивира на отделна машина, така че да не загубите данни в случай на хардуерен проблем!

Вземете безплатна тестова версия днес!